top of page

Personverndagen 2023

Seminar om personvern i virksomheter

Dato:     02. Februar

Tid:         08.00 - 10.00

Sted       Arntzen de Besch Advokafirma

                  Beddingen 16, 3 etg.

                  Trondheim

Møt fageksperter og få en oppdatering på relevante tema om Personvern i din virksomhet.

Agenda

08.00 - Registrering og mingling


08.30 - Velkommen til seminar - Personvernets dag 2023

v/Louise Helliksen i EYD


Hva er status på personvernet i Norge og verden?


08.40 - Etterlevelse av personvernregelverket – hvilken dokumentasjon må din virksomhet ha på plass?

v/Senioradvokat Marianne Lutterloh Ljones og advokatfullmektig Marte Eide Amundsen i Arntzen de Besche Advokatfirma


Arntzen de Besche Advokatfirma AS gir en kort og praktisk innføring i personvernregelverket, med særlig fokus på hva din bedrift må ha på plass for å være "compliant". Foredraget vil videre gi en oppdatering på høyaktuelle problemstillinger innenfor personvern, herunder status på overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, spesielt USA


09.00 - Sikkerhet er en forutsetning for godt personvern – og motsatt 

v/Erlend Andreas Gjære, Secure Practise


Personopplysninger på avveie kan skyldes både uhell, dette man ofte kaller menneskelig svikt, og ikke minst en motivert hacker eller svindler som faktisk ønsker å gjøre skade. Beskyttelse mot cyberangrep krever både tekniske, organisatoriske og menneskelige tiltak. Foredraget viser hvordan sikkerhetsarbeidet også kan være tjent med fokus på godt personvern.


09.20 - Innsyn og transparens – så enkelt, men samtidig så vanskelig

v/Louise Helliksen, EYD


Innsyn er en grunnleggende rettighet i henhold til GDPR, allikevel har de fleste virksomheter utfordringer med å etterleve det. Hva kan konkret gjøres og hvordan kan etterlevelse av den enkeltes rettigheter bli virksomhetens største konkurransefortrinn?


09.40 - Hvordan design manipulerer - Til hvem sin fordel setter vi brukeren i fokus, og gjør vi det med omsorg?

v/Hanne Eidsvik, Eggs Design


Ingress kommer


10.00 - Avslutning og mingling for de som ønsker.

Foredragsholdere
Louise_edited.jpg
Louise Helliksen

CEO i EYD

Louise Helliksen er daglig leder av selskapet EYD, som leverer ulike tjenester for håndtering av personopplysninger. Hun er tidligere innovasjonsdirektør i Nordens største IT selskap, Tieto Evry og jobbet med digital modenhet og tjenesteutvikling mot en rekke bransjer og med ulike teknologier. Med en dobbel mastergrad innen forretningsutvikling og ledelse har hun også vært foreleser ved Handelshøyskolen BI.  

Marianne_edited.jpg
Marianne Lutteloh Ljones

Senioradvokat ,Arntzen de Besche Advokatfirma

Marte Eide Amundsen_edited_edited.jpg
Marte Eide Amundsen

Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma

Senioradvokat Marianne Lutterloh Ljones og advokatfullmektig Marte Eide Amundsen er en del av faggruppen teknologi og innovasjon i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Marianne har mange års erfaring med å bistå klienter innenfor compliance, og har særlig kompetanse med rådgivning innenfor personvern i og utenfor arbeidslivet, i tillegg til energi, miljø og bærekraft. Marte bistår både offentlige og private, norske og internasjonale klienter med et bredt spekter av problemstillinger innenfor personvern, immaterialrett og teknologi.

Erlend Andreas Gjære_edited.jpg
Erlend Andreas Gjære

CEO, Secure practise

Erlend Andreas Gjære har vært spesialist innen fagfeltet sikkerhet og folk i over 10 år, inkludert flere av disse som forsker på SINTEF. Han ble medgründer i Secure Practice i 2017, som i dag utvikler og leverer skytjenester for bedre cybersikkerhetsarbeid til mer enn 500 virksomheter og sluttbrukere i 30 land. Erlend har mastergrad i informatikk fra NTNU og holder jevnlig foredrag om informasjonssikkerhet og personvern i inn- og utland.

Hanne eidsvik.jpg
Hanne Eidsvik

Designer, EGGS Design/ SopraSteria

Hanne er en designer som brenner for alt som skjer i mellommenneskelige relasjoner, samt i møtet mellom mennesker og teknologi.

bottom of page