top of page
AdobeStock_356687261.jpeg

Innsyn i offentlig sektor

Invitasjon til innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Bakgrunn for prosjektet

Retten til å kreve innsyn er ingen ny rettighet, og fulgte av personopplysningsloven i 2000 og personvernforordningen i 2018.  Det er forskjeller mellom offentlige aktører og til hvilken grad de enkelte har vært i stand til å operasjonalisere kravene til innsyn for innbyggere.  Digitaliseringsdirektoratets rapport om innsyn i offentlig sektor har avdekket flere tiltak for å sikre operasjonalisering av kravene på en god måte for å kunne imøtekomme innbyggerens behov og krav. 

Formål

Ved å etablere et samarbeid mellom 2-3 offentlige aktører, forskningsmiljø og næringslivet har dette prosjektet til formål å skape en beste praksis  på utvalgte tiltaksområder fra DigDir' rapport. Det er også ønskelig å etablere en referansegruppe for å sikre kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. 

Deltakere

Prosjektets initiativtakeren er selskapene EYD og Traq. Selskapene leverer i dag tjenester for innsyn og samtykke, og har vært aktivt deltakende i utredningsarbeidet til Digitaliseringsdirektoratet.

Det søkes nå 2-3 kommuner, en offentlig referansegruppe og eventuelle andre som har interesse for å bidra i prosjektet. Èn av deltakende kommunene vil måtte være ansvarlig søker for prosjektet. 

_Nettsky-dokumenter copy 22 Artboard 22_0.png
Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter

Digitaliseringsdirektoratet publiserte nylig en utredning av løsninger for å sikre at innbyggerne får innsyn og kontroll over egne personopplysninger. Prosjektet vil basere seg på de 3 identifiserte tiltaksområdene.

Rapporten
Prosjekttema

Prosjekttema

Følgende er foreslåtte tema for prosjektet basert på DigDir' rapport. Endelige fokusområder og definering vil gjøres i samråd med søkende kommune og øvrige samarbeidspartnere. 

AdobeStock_452812137.jpeg
#1
Oversikt over personopplysninger

Under dette temaet vil vi sammen med prosjektdeltakerne kartlegge og utvikle en felles oversikt for innbygger over aktuelle tjenesteområder, personopplysninger og eventuelle sammenhenger til andre aktører.

 Det vil legge til rette for at virksomhetene kan dele strukturert informasjon i en felles behandlingsoversikt og følgelig gi en bedre oversikt for innbygger.

#2
Veiledning og innsyn for innbygger

Definere en generell veileder for innbygger til å rette innsyn. Basert på EYDs innsynstjeneste er målet å teste tilnærmingen i praksis og etablere en god veileder for håndtering av innsyn hos aktuelle virksomheter.

#3
Kontroll over egne personopplysninger

Kartlegge håndtering av rett til retting eller sletting, og muligheten til å samtykke til deling og viderebehandling av personopplysninger hos nye behandlingsansvarlige og/eller for nye formål og ev. senere til å trekke dette samtykket tilbake. Utvikle og teste tjeneste for å tilgjengeliggjøre samtykker gitt av innbygger og mulighet til å forvalte disse.​

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltakere

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og for brukerne av offentlig sektor.​ For å sikre deling og spredning av resultater, oppfordrer vi til at flere aktører deltar som samarbeidspartnere i prosjektet. Dette kan være andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Frame 2.png
KOMMUNER

2-3 kommuner eller kommunesamarbeid som er aktive prosjektdeltakere. Èn vil måtte være ansvarlig søker av innovasjonsprosjektet mot Forskningsrådet. 

  

Bilde1.png
LEVERANDØRER

Initiativtakerne til prosjektet er selskapet EYD og Traq, som leverer konkrete tjenester som understøtter problemstillingene i prosjektet. Det er åpent for flere leverandørpartnere som leverer tjenester mot offentlig sektor.

Asset 6.png
FORSKNINGMILJØ

En eller flere godkjente forskningsorganisasjoner må delta i prosjektet i et faktisk samarbeid.

REFERANSEGRUPPE

5-10 virksomheter fra offentlig sektor, som gjennom prosjektet benyttes som bidragsytere med innspill, deling av kompetanse og erfaringer.  

Bekreftede deltakere

EYD logo black.png
EYD

EYD utvikler og leverer en plattform for tjenester som bidrar til økt transparens, bedre sikkerhet og personvern. 

EYD Innsyn gjør det enklere å rette en forespørsel om innsyn basert på behov med sikker verifisering, behandling og respons tilbake.  

TRAQ+Logo.png
TRAQ

Traq leverer en plattform for å håndtere samtykker korrekt - med dokumentasjonen som kreves for offentlig sektor (NOARK/Moreq/ISO)

 

Med Traq sikrer man kontroll på prosesser, data og datastrømmer. Traq muliggjør sammenhengende tjenester og datadeling med godt personvern og innbyggerfokus.

Vi interesse
Vi er interessert i å delta i prosjektet og ønsker å bli kontaktet!
Akuell rolle i prosjektet:

Takk for din interesse! Vi tar snarlig kontakt.

last ned.png
Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet som overordna fagdepartement.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av samfunnet.

sintef.png
SINTEF

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

 

SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

bottom of page